Dr Izzar Persoal Jemaah Umrah Lolos Tanpa Vaksin

ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱ0ꜱɪᴀʟ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇᴄ0ʜ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ 14% ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ 122 ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪᴊᴀɴɢᴋɪᴛɪ ᴠᴀʀɪᴀɴ 0ᴍɪᴄʀ0ɴ ᴍᴇᴍʙᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴜᴍʀᴀʜ ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ ʟᴇɴɢᴋᴀᴘ. ᴊᴜꜱᴛᴇʀᴜ, ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴋᴍ ᴋɪɴɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇʟɪᴛɪ ᴀʟᴀꜱᴀɴ 17 ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ʙᴇʀʜᴜʙᴜɴɢ ɪꜱᴜ ᴋᴇᴛɪᴅᴀᴋᴘᴀᴛᴜʜᴀɴ ꜱ0ᴘ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴜʟᴀɴɢ ʟᴀɢɪ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ 0ʀᴀɴɢ ʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴘᴇʀɢɪ ᴜᴍʀᴀʜ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ…ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ?

ꜱɪᴛvᴀꜱɪ ɪᴛv ᴛvʀvᴛ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ꜱvᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʟᴀᴋ0ɴ vᴍᴍɪ ɴᴀᴢᴇᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴇʀvꜱɪ ꜱᴀᴛv ʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍɴʏᴀ ʙᴀʀv-ʙᴀʀv ɪɴɪ. vᴊᴀʀ ᴅʀ. ᴍ0ʜᴅ ɪᴢᴢᴀʀ ᴀɴᴡᴀʀɪ, ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴘᴇʀᴀᴛvʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ 0ʟᴇʜ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ᴅᴀɴ ᴊvɢᴀ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴀʀᴀʙ ꜱᴀvᴅɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴇᴍɪ ᴍᴇʟɪɴᴅvɴɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ. ᴊvꜱᴛᴇʀv, ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍᴘᴇʀꜱ0ᴀʟᴋᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢɢvᴘ ‘ᴍᴇɴɪᴘv’ ᴅᴇᴍɪ ᴛvᴊvᴀɴ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ʙ0ʟᴇʜ, ɴᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ ᴛᴜ ᴅɪʀɪ ᴘᴜɴ ᴋᴇɴᴀʟᴀʜ ꜱᴜᴄɪ ᴀᴛᴀᴜ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪ ᴀᴘᴀ-ᴀᴘᴀ ᴜɴꜱᴜʀ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ

ᴛᴀᴍʙᴀʜɴʏᴀ ʟᴀɢɪ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇɴᴀ ʙᴇʙᴀꜱ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜɴꜱᴜʀ ᴘᴇɴɪᴘᴜᴀɴ, ᴍᴀʟᴀʜ ᴇʟᴀᴋᴋᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱᴜʙᴀʜᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙ0ʟᴇʜ ‘ᴄᴇᴍᴀʀᴋᴀɴ’ ɴɪᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɪʙᴀᴅᴀʜ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ꜱᴜᴄɪ. ᴛᴇɢᴀꜱ ᴅʀ. ɪᴢᴢᴀʀ, ʜᴀʟ ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱɪᴋᴀᴘ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʟᴜꜱ ꜱᴇᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ʙ0ʟᴇʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴄᴀᴍ ʀɪꜱɪᴋ0 ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʟᴀɪɴ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴛᴀᴋᴜᴛ ʙɪʟᴀ ᴍᴇɴɪᴅᴀᴋᴋᴀɴ ʜᴀᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʟᴀɪɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴜɴᴀɪᴋᴀɴ ᴜᴍʀᴀʜ & ʜᴀᴊɪ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ

ᴘᴀʟɪɴɢ ᴅɪʙɪᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ 0ʟᴇʜɴʏᴀ, ʜᴀᴋ ᴜᴍᴀᴛ ɪꜱʟᴀᴍ ʟᴀɪɴ ᴘᴜʟᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱᴇᴋᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇ ꜱᴀɴᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ꜱᴇɢᴇʟɪɴᴛɪʀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴍᴇɴɪᴘᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴠᴀᴋꜱɪɴᴀꜱɪ. ᴡᴀʟᴀᴜ ᴀᴘᴀ ᴊᴜᴀ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴋᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴋᴀɴ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅʀ ɪᴢᴢᴀʀ ᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀʙᴀʟɪᴋ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴋᴀᴘ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ɪɢ ɪᴢᴢᴀʀ

ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ! ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ,ᴅᴀʜ ʙᴀᴄᴀ,ᴊᴀɴɢᴀɴ ʟᴜᴘᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴅᴀɴ ꜱʜᴀʀᴇ-ꜱʜᴀʀᴇ ʏᴇʀ.

ʜᴇɴᴅᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʟɪ ᴊᴇɴᴛᴇʀᴀ ʙᴀᴛᴜ, ᴀʟᴀᴛ ʙɪɴᴀᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ; ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴜᴀᴛ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ, ᴀɢᴀʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ᴛᴇʀᴘᴇᴅᴀʏᴀ.ᴘᴀꜱᴛɪᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀ ʙᴇʀꜰɪᴋɪʀ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴛᴇʀʟᴇʙɪʜ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀɴᴅᴀ ᴅɪꜱɪɴɪ. ᴘɪʜᴀᴋ ᴍedia Nusantara ᴊᴜɢᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍᴀɴᴛᴀᴜ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴜʟɪꜱ ᴅɪꜱɪɴɪ. ꜱᴇɢᴀʟᴀ ᴋ0ᴍᴇɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ʜᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴀɴᴅᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ.

ʙ0ʟᴇʜ ʙᴀᴄᴀ ᴀʀᴛɪᴋᴇʟ ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ᴋᴀᴛ ʙᴀᴡᴀʜ ɴɪ

 • Related Posts

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  USAHAWAN Datuk Seri Adnan Abu terpaksa menolak secara baik tawaran banyak pihak yang mahu memberikan dia tempat tinggal susulan dilihat kini hanya tidur di dalam kereta. Kata Adnan atau mesra disapa…

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  PENGACARA dan pelakon Uyaina Arshad selamat melahirkan cahaya mata kedua di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Kuala Lumpur pada Jumaat lalu. Bayi lelaki seberat 2.9 kilogram itu dilahirkan secara pembedahan pada…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Tiada Rumah, Kereta Jadi Tempat Tinggal..Anggap Proses Belajar Selepas Cerai Dua Isteri

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Uyaina Arshad selamat timang anak kedua, ikut nasihat doktor bersalin secara pembed4han

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Suami tak geli cuci ‘perut’, siap pembedahan, Ieda Moin buat pendedahan mengejut

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Bukan Raja Azura yang nikah, sekali kerabat raja bongkar hal sebenar

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  Ramai kena ‘prank’..rupanya bukan Raja Azura yang nikah

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’

  [VIDEO] Selepas 14 Tahun, Raja Azura Kembali Bergelar Isteri? – ‘Daripada Sendirian, Kini Telah Berdua’